عقبه ی دوم مرگ: عدیله ی عندالموت

«عدیله ی عندالموت» یعنی عدول کردن از حق به باطل (برگشت از ایمان به کفر) در وقت مرگ است. آن چنان است که شیطان نزد محتضر حاضر می شود و وسوسه می کند او را تا او را به شک بیاندازد .که او را از ایمان بیرون کند تا بی ایمان بمیرد.

چیزهایی که برای رفع این خطر در هنگام مرگ مفید است:

-مواظبت به اوقات نمازهای پنج گانه( نمارها را سروقت بخوانیم)

-نعمت های خدا را در راه گناه و معصیت استفاده نکردن

-مغرور نشدن به صبر خدا در برابر خود

-گرامی داشتن هرکس که ذکر اهل بیت پیامبر می کند خواه او در ادعای دوستی با اهل بیت(علیهم السلام) راست گوست یا فقط در ظاهر ادعا می کند

-مداومت به خواندن تسبیحات اربعه ی حضرت زهرا(س)

-در انگشت کردن انگشتر عقیق خصوصا اگر این نقش را داشته باشد(محمد نبی الله و علی ولی الله)

-خواندن سوره ی مومنون در هر جمعه و یا خواندن هفت مرتبه ذکر لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم  بعد از نماز صبح و مغرب

-در شب بیست و دوم رجب هشت رکعت نماز گزارد که در هر رکعت یک حمد و هفت بار سوره ی کافرون و بعد از نماز ده صلوات و ده بار استغفار.

-در شب ششم شعبان چهار رکعت نماز در هر رکعت یک بار حمد و پنجاه بار سوره ی توحید

منبع: منازل الآخره ص 17 تا 20

/ 1 نظر / 6 بازدید