نشانه های آخرالزمان از کلام پیامبر اکرم(ص) (سری 1)

در آخرالزمان مردمانی بیایند که از نظر ظاهر, سیمای آدمیان را دارند اما دلهایشان مانند قلبهای شیطان است(پر از خودخواهی و تکبر و غرور و امثال اینها). مانند گرگهای درنده دلشان خالی از رحمت و عطوفت انسانی است, قتل و خونریزی برای آنها یک امر ساده و بی اهمیت خواهد بود و از کارهای زشت دوری نمی کنند. اگر از آنها متابعت کنی تو را از خود می رانند و اگر از آنها فاصله بگیری تو را مورد غیبت و عیبجویی قرار می دهند . اگر با تو سخن بگویند دروغ می گویند و اگر آن مردم را امین خویش قرار دهی به تو خیانت می کنند. بچه های آنها با ناز و نخوت زندگی می کنند و جوانانشان بی باک و از خود راضی اند چنان که مردم را از بی تربیتی خویش عاجز می کنند. پیروان آنها امر به خوبی ها و نهی از بدیها نمی کنند. عزت جستن به وسیله ی آنها ذلت و خواری است مطالبه ی موجودی آنها فقر و ناتوانی است. شخص عاقل در میان آنها گمراه به شمار می آید و امر به معروف کننده مورد تهمت و افترا قرار می گیرد. افراد با ایمان و صاحبان تقوا در میان ایشان ضعیف خواهند بود اما افراد فاسق در میان آنها با شخصیت حساب می شوند. کارهای خوب و سنت الهی در میان این مردم بدعت حساب می شود و از طرفی بدعت را سنت می دانند. در چنین زمانی که مردمش دارای چنین خصوصیات اخلاقی شده اند , خداوند اشرار و مردم بد را بر آنها مسلط می کند و دیگر دعای خوبان به اجابت نمی رسد.

منبع: نشانه های ظهور او

/ 0 نظر / 4 بازدید